Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
 
Wypowiedzi i opinie

           


Pomnik od jakże dawna należny Hipolitowi Cegielskiemu...
16 VII 2008, 07:00:50
Prezydenta miasta Poznania, pan Ryszard Grobelny zawsze dużą uwagę poświęcał sprawom kształtowania wizerunku stolicy Wielkopolski, wzbogacaniu architektury miasta, utrwalaniu przez różne formy wyrazu artystycznego historii i legendy Poznania. Na nasze pytanie o to, jakie znaczenie dla wzbogacenia architektury miasta Poznania i jakie znaczenia dla poszerzenia legend związanych z Poznaniem mieć będzie zdaniem pana Prezydenta, postawienie pomnika Hipolita Cegielskiego - a wydarzenie to jest coraz bliższe - Ryszard Grobelny odpowiedział: - "Przestrzeń miejska w sposób naturalny pozwala odczytać z siebie mentalność lokalnej społeczności, tego jak postrzegana jest przeszłość i teraźniejszość. To poprzez przestrzeń objawia się wyraźnie, jakimi wartościami kierujemy się każdego dnia i które z nich pragniemy zachować dla dobra naszego i przyszłych pokoleń. To poprzez przestrzeń i formy, które ona przyjmuje wyrażamy szacunek dla tych, którzy są autorami naszego dotychczasowy dorobku kulturowego, naukowego i społecznego.

Dzieło warte symbolicznego upamiętnienia...
1 VII 2008, 06:13:33
Inicjatywa Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w sprawie budowy w Poznaniu Pomnika Hipolita Cegielskiego stale wzbudza duże zainteresowanie różnych osobistości i środowisk odnoszących się z aprobatą do upamiętnienia postaci i legendy Hipolita Cegielskiego. Na stronach naszego wortalu poświęconego dziejom budowy Pomnika wypowiadało się już wiele osobistości. Dzisiaj publikujemy opinię pani profesor dr hab. Anny Wolff-Powęskiej, która należy do niekwestionowanych rzeczników i popularyzatorów ideałów pracy organicznej, sama będąc znakomitym przykładem organicznika w jej pracy naukowej. Oto, co przekazuje pani profesor Wolff-Powęska: „Upamiętnienie postaci Hipolita Cegielskiego i jego dzieła w postaci Pomnika powinno być elementem kultury pamięci i edukacji społecznej. Dla Wielkopolan Pomnik byłby wyróżnikiem, przypominającym odmienność tego regionu, jego osobowości kulturowej i politycznej w dziejach narodu i państwa polskiego...

W uznaniu ideałów pracy organicznej...
11 VI 2008, 16:32:44
..Ideały pracy organicznej, która zawsze przynosiła i nadal dzisiaj przynosi wymierne efekty dla społeczeństwa jest szczególnie bliska polskim rolnikom i wszystkim ludziom związanym z gospodarką rolną środowisku, którego reprezentantem jest obudowany wiekową tradycją ruch ludowy. W tym środowisku inicjatywa Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, aby w Poznaniu wystawić pomnik prekursorowi pracy organicznej – Hipolitowi Cegielskiemu spotkała się z uznaniem i spontanicznym poparciem. Tworząc nową rzeczywistość gospodarczą w naszym kraju, przypomnienie dzieła i życia Hipolita Cegielskiego jest wskazaniem historycznego wzorca, który jest punktem odniesienia i inspiracją, przede wszystkim dla młodej generacji Polaków. Tej generacji, która osadzona w realiach Unii Europejskiej i trwającego procesu globalizacji, pragnie umacniać patriotyzm gospodarczy, postawę tak bardzo nawiązującą do legendy Hipolita Cegielskiego.

Historia pomników jest tak stara jak ludzkość...
12 V 2008, 17:01:15
...Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Stanisław Lorenc, jeden z najbardziej wybitnych polskich geologów, jest także naukowcem o bardzo szerokich horyzontach intelektualnych, daleko wychodzącym poza uprawianą dyscyplinę naukową i właśnie dlatego poprosiliśmy Pana Rektora o Jego punkt widzenia na znaczenie jakie ma dla społeczeństwa dokumentowanie działalności ludzkiej przez stawianie pomników osobistościom, które zaznaczyły się w historii i kulturze państw, narodów, regionów czy środowisk. Oto, co powiedział nam Pan Rektor::„Od czasu, kiedy człowiek posiadł umiejętność wykonywania bardziej skomplikowanych czynności manualnych, pojawiła się u niego skłonność do dokumentowania tego, co go otaczało. Najpierw były to rysunki na skałach – niektóre zachowały się do współczesności – później pojawiły się obrazy, a wreszcie nasi pradawni przodkowie zaczęli odtwarzać w różnych materiałach – kamieniu, drewnie, postacie wyimaginowanych bogów, podobizny legendarnych wodzów, członków ich plemion. W tym pierwotnym okresie chodziło też o demonstrowanie nowych umiejętności, które człowiek nabywał w procesie rozwoju.

Pomnik Hipolita Cegielskiego
- inicjatywa na czasie...
28 II 2008, 12:21:31
Prof. dr hab. Lech Trzeciakowski - historyk, profesor zwyczajny w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Kierownik Katedry Historii. Profesor Trzeciakowski specjalizuje się w historii nowożytnej i najnowszej. Zajmuje się dziejami Polski i Niemiec w XIX i XX wieku, stosunkami polsko-niemieckimi oraz dziejami Wielkopolski. Prof. Trzeciakowski kierował Zakładem Historii Polski XIX i XX wieku w Instytucie Historii UAM, był dyrektorem Instytutu Zachodniego i kierownikiem Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną PAN. Wykładał jako visiting professor w California State University at Hayward (1970), University of Florida Gainesville (1977), University of Western Ontario-London( 1990), Universitat Bielefeld (1994), Meiji University Tokio (1998). Prof. Lech Trzeciakowski jest autorem wielu książek naukowych, opublikował też kilkaset artykułów w Polsce i zagranicą. Dzisiaj wyraża swoją opinię na temat budowy w Poznaniu Pomnika Hipolita Cegielskiego:

Z wizytą u Pani Zofii Cegielskiej-Doerffer...
17 II 2008, 12:28:39
... Jest ostatnią osobistością z rodu Hipolita Cegielskiego, w prostej linii prawnuczką legendarnego piewcy pracy organicznej, wielkiego patrioty, twórcy pierwocin nowoczesnego polskiego przemysłu na Ziemi Wielkopolskiej – Zofia Cegielska-Doerffer. Drobna, elegancka starsza dama ( ur.1926 ), o błyskotliwej inteligencji, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, mimo podeszłego wieku w znakomitej kondycji fizycznej, czynnie bierze udział jako Honorowa Członkini Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego we wszystkich przedsięwzięciach Towarzystwa związanych z przygotowaniami do budowy w stolicy Wielkopolski - Poznaniu, pomnika jej wielkiego antenata. Odwiedzamy Panią Zofię w jej poznańskim mieszkaniu, aby porozmawiać o Hipolicie Cegielskim i Jego Pomniku.

Konferencja prasowa na temat pomnika Hipolita Cegielskiego
9 I 2008, 18:27:39
W dniu 7 stycznia nowego, 2008 roku, prawie dokładnie w 195 rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego ( 6 stycznia 1813 ) w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Towarzystwa - dr Mariana Króla poświęcona problematyce budowy w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego. W konferencji udział wzięli - prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Zofia Cegielska-Doerffer, wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego - prof. Andrzej Kwilecki; artysta rzeźbiarz, autor projektu i wykonawca rzeźby pomnika - prof. Krzysztof Jakubik, oraz dyrektor biura prezydialnego Towarzystwa - Edmund Dudziński. Prezydent dr Marian Król przedstawił przybyłym dziennikarzom prasy, radia i telewizji zakres działań przy budowie pomnika Hipolita Cegielskiego, zaprezentował makietę pomnika ( w skali 1:10 ) oraz odpowiadał na liczne pytania dziennikarzy dotyczące lokalizacji przyszłego pomnika, daty jego odsłonięcia, a także poinformował o skali zebranych już funduszy na budowę.

Hipolit Cegielski zasługuje na Pomnik...
30 XI 2007, 12:59:18

Jak przebiegają prace nad budową w Poznaniu Pomnika Hipolita Cegielskiego? Jak ten proces oceniają członkowie Honorowego Komitetu Budowy Pomnika? Jak widzą oni dzisiaj, po wielomiesięcznym zaangażowaniu się w przedsięwzięcie zainicjowane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, znaczenie Pomnika „Pana Hipolita” dla Poznania? Pierwszą osobistością do której zwróciliśmy się z pytaniami w tych kwestiach był Prezydent miasta Poznania i Przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego – pan Ryszard Grobelny. Poniżej zapis wywiadu z Panem Prezydentem Grobelnym:

Panie Prezydencie, przyjmując przewodnictwo w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, jako Gospodarz Miasta Poznania swoim autorytetem poparł Pan inicjatywę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego podkreślając zarazem swoje przywiązanie do historycznej tradycji. Jakie inne jeszcze przesłanki kierowały Panem, aby włączyć się w dzieło budowy w Poznaniu Pomnika?


Obradowała Komisja Opiniująca Projekt Pomnika Hipolita Cegielskiego
7 XI 2007, 22:35:19
W dniu 7 listopada 2007 roku w Poznaniu obradowała Komisja Opiniująca Projekt Pomnika Hipolita Cegielskiego. Zebranych uczestników Komisji powitał Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król, przedstawiając im obecnych - prof. Józefa Stasińskiego, wybitnego polskiego rzeźbiarza, autora wielu znakomitych pomników zdobiących wiele miast w kraju i zagranicą, następnie panią Zofię Cegielską - Doerffer - prawnuczkę Hipolita Cegielskiego, oraz autora projektu Pomnika Hipolita Cegielskiego - prof. Krzysztofa Jakubika.

Twórca pomnika Hipolita Cegielskiego
10 IX 2007, 11:21:22
Krzysztof Jakubik - artysta rzeźbiarz, medalier. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1981 roku na PWSSP w Poznaniu. Zorganizował pięć dużych wystaw indywidualnych w Norymberdze, Moskwie, Poznaniu, Krakowie i Warszawie. Wziął również udział w ponad stu wysta­wach w kraju i za granicą. Jest twórcą 800 projektów medali i małych form rzeźbiarskich.

Artysta otrzymał siedemnaście nagród artystycznych w Polsce i za granicą, między innymi w roku1985 VII Biennale Dantesca, Włochy; w roku 1988 IV Salon Zimowy Rzeźby, Warszawa - Zloty medal; w roku 1988 Wystawa Rzeźby Szczecin -1 nagroda; w roku1990 Salon Rzeźby, Warszawa -1 nagroda; w roku 1990 Zachęta, Żołnierska Powinność -1 nagroda.

Hipolit Cegielski - jego życie i twórczość


 
 
Copyright 2007 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego